Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 04 2015

wildsomersby
5521 27d9 500
wildsomersby
5393 fce0 500
Reposted bystado stado
wildsomersby
5373 f3d1 500
wildsomersby
5360 3cb5 500
wildsomersby

To, co wiel­kie i piękne, rodzi się przez cierpienie.

— bł. ks. Jerzy Popiełuszko
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty
wildsomersby
Jeśli ktoś nie podziela twoich poglądów, a ty wciąż pozostajesz przy swoim, to znaczy, że rozpoczął się u ciebie jeden z najważniejszych procesów, jakie mogą spotkać człowieka. Samodzielne myślenie.
— Maciej Frączyk
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
wildsomersby
1583 8f28 500
Reposted fromfoods foods
wildsomersby
3469 3dc3 500
...maj .
Reposted fromanobotakitak anobotakitak viaretaliate retaliate
wildsomersby
Nasza głowa potrafi wyprodukować znacznie więcej piekła niż najgorsza rzeczywistość.
— Jacek Santorski
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaretaliate retaliate
wildsomersby
wildsomersby
4231 4264
Reposted fromGodislove Godislove viacute-dressess cute-dressess
wildsomersby
wildsomersby

October 13 2014

wildsomersby
2366 f14e

September 13 2014

7973 25e0 500
Reposted fromLittleJack LittleJack vialetshavesex letshavesex
wildsomersby
Najpierw my otwieramy wino, potem wino otwiera nas.
— internetowe
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul viacytaty cytaty
wildsomersby
Czasami nie chcemy o nic pytać, ale nie ze strachu, że ktoś nas okłamie w żywe oczy. Boimy się usłyszeć szczerą prawdę.
— J. Picoult, Zagubiona przeszłość
Reposted fromMerlinka Merlinka viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl